Behandeling-depressie-met-MAGNETEN-straks-vergoed !!!

Op 30-06 j.l. stond dit bericht in de Volkskrant:

http://www.volkskrant.nl/binnenland/behandeling-depressie-met-magneten-straks-vergoed~a4503557/

Verzekeraars: TMS in combinatie met gesprekstherapie werkt

Minimaal drie zorgverzekeraars gaan een nieuwe therapie vergoeden voor mensen met ernstige depressies bij wie pillen of gesprekstherapie geen soelaas bieden. Het gaat om TMS, Transcraniële Magnetische Stimulatie oftewel elektrische stimulatie van het brein.

De nieuwe techniek heeft zich volgens Zorgverzekeraars Nederland (ZN) wetenschappelijk bewezen en is veilig. Daarom adviseert ZN zijn leden TMS te vergoeden in combinatie met gesprekstherapie – voor patiënten die zijn uitbehandeld.

De grootste twee verzekeraars VGZ en Zilveren Kruis hebben deze week besloten dat advies op te volgen. De Friesland Zorgverzekeraar gaat dat ‘zeer binnenkort’ doen, aldus een woordvoerder. Naar verwachting zullen alle andere zorgverzekeraars volgen.

TMS is wijdverbreid in de VS en Engeland. In Nederland biedt een handvol psychologenpraktijken de therapie aan voor rekening van de patiënt.

Naar de effectiviteit van TMS wordt al sinds 1992 onderzoek gedaan. Volgens conservatieve schattingen werkt de therapie gemiddeld bij 3 op de 10 mensen met depressie die eerder tevergeefs pillen slikten of therapie volgden. Recent onderzoek laat zien dat de genezingskans stijgt als TMS wordt gecombineerd met gesprekstherapie.

Het werkingsmechanisme van TMS is nog niet helemaal ontrafeld, zoals ook van pillen en gesprekstherapie niet precies bekend is waarom het werkt. Bij TMS worden met elektrische pulsen hersencellen, afhankelijk van de gebruikte frequentie, aangezet tot meer of minder activiteit. Het doel is de balans in de prefrontale hersenschors, waar emoties worden gecontroleerd, te herstellen.

Behandeling depressie met magneten straks vergoed

©

Uitkomst

TMS is vele malen minder ingrijpend dan ECT – vroeger ook wel elektroshocks genoemd

Voor depressieve klachten die niet weggaan door praten of pillen, resteert op dit moment alleen ECT – vroeger ook wel elektroshocks genoemd. TMS is vele malen minder ingrijpend. De patiënt hoeft niet onder narcose, niet opgenomen in het ziekenhuis. Mogelijke bijwerkingen zijn gering en mild: lichte hoofdpijn en duizeligheid. De behandeling duurt 20 minuten en moet de eerste zes weken dagelijks worden herhaald. Daarom wordt ook wel over rTMS gesproken, de r staat voor repetitief.

Iris Sommer, hoogleraar psychotische stoornissen is enthousiast dat verzekeraars TMS gaan vergoeden. ‘Volkomen logisch gezien de stand van de wetenschap. Het effect van TMS is bescheiden, maar dat geldt voor alle behandelingen tegen depressie. Voor sommige patiënten is het een uitkomst.’

Laat mensen toch kiezen wat het best bij ze past

Hoogleraar Iris Sommer

Ze vindt het jammer dat verzekeraars met TMS gaan wachten tot patiënten eerst pillen en therapie hebben geprobeerd. ‘Hoe langer je wacht des te lastiger het is een depressie te genezen.’ Ook vindt ze het jammer dat patiënten TMS moeten combineren met cognitieve gedragstherapie. ‘Niet iedereen praat even makkelijk. Laat mensen toch kiezen wat het best bij ze past.’

De medisch adviseurs binnen ZN waren unaniem over het advies aan de zorgverzekeraars om TMS bij onbehandelbare depressies te vergoeden. Daarom is de verwachting dat alle verzekeraars zullen volgen. VGZ en Zilveren Kruis hebben samen een marktaandeel van 50 procent.

 

 

Het zenuwstelsel – de complexe communicatie van het lichaam

Iedere functie in het lichaam hangt aan veel minder dan het beroemde zijden draadje: aan een zenuw. Via de zenuwen wordt de informatie van alle processen in het lichaam, zowel de bewuste als de onbewuste, doorgegeven. Alles wat wij zien, horen, ruiken en voelen, zijn impulsen, die via de zenuwbanen naar de hersenen stromen en daar worden omgezet in corresponderende beelden, geluiden, geuren en sensatie. Kou, warmte, een goed humeur, haat, liefde – alles vind via het zenuwstelsel zijn eigen plaats in de beide hersenhelften. Synapsvorming is hier het sleutelwoord. Onderzoek naar deze materie leidt telkens tot nieuwe fascinatie.

Anderzijds wordt de wens van de mens om te bewegen, te stoppen, te grijpen, te spreken, te slikken – de lijst is eindeloos – ook door middel van deze zenuwbanen doorgegeven. Razendsnel worden de berichten naar de plaats van bestemming verzonden, waar de spieren en pezen de commando’s in de gewenste variant uitvoeren.

Bij elke informatiestroom, hoe klein dan ook, die via de zenuwcelvezels van zenuwcel naar zenuwcel wordt doorgegeven, zijn de elektrische impulsen de drijvende kracht. Deze permanente stroom is meetbaar met behulp van magneetvelden, die rondom de cellen ontstaan. Zo geeft het EEG uitsluitsel over de elektrische ontladingen in de hersenen, terwijl bij EMG de activiteit van de zenuwbaan naar de spiercel kan worden gemeten.
In veel gevallen hebben patiënten, van wie het zenuwstelsel op verschillende plaatsen beschadigd is, met magneetsieraden positieve , meestal vergelijkbare ervaringen. De ontmoeting tussen de lichaamseigen en de externe magneetvelden zou daarvoor een verklaring kunnen zijn.

Bron:
Uitgave “ Eindelijk Gezond” Dr. Verena Breitenbach ISBN: 978-3-937964-75-1

 

Bloed – een heel bijzondere vloeistof

Al sinds de oertijd wordt bloed als levenskracht bij uitstek gezien. Tegenwoordig kennen wij de vele functies die het bloed in het lichaam vervult: één van de belangrijkste taken is het transport van zuurstof en de voedingstoffen naar de cellen. En in de zin van een efficiënte logistiek neemt het op de terugweg de afvalproducten uit de stofwisseling mee. Bovendien transporteert het hormonen en andere belangrijke substanties tussen de cellen. Als onderdeel van het immuunsysteem weert het lichaamsvreemde stoffen af en helpt het om te reageren op verwondingen.

Bij de doorstromingen door de longen verandert het bloed. Het neemt daar zuurstof op. En precies hier ligt het aanknopingspunt voor het antwoord op de vraag of magnetische kracht invloed op het bloed kan hebben. Dat kan inderdaad! Al in 1935 stelde Nobelprijswinnaar Linus Pauling vast dat de rode bloedlichaampjes, het hemoglobine, magnetische eigenschappen bezat en dat deze eigenschappen – afhankelijk van het zuurstofgehalte – kunnen veranderen. Zuurstofarm hemoglobine bevat ongepaarde elektroden en is daarom paramagnetisch, dat wil zeggen dat zijn aantrekkingskracht onder invloed van een extern magneetveld wordt verstrekt. In zuurstofrijk hemoglobine bevinden zich geen ongepaarde elektronen. Daarom is het dimagnetisch en verzwakt onder invloed van een externe magneet, hetgeen tot een afstotingseffect leidt. Deze krachten zijn meetbaar en uitgangspunt van de magneetresonantietomografie (MRI).

Een ander fenomeen is de complexe materie van “bloed en magnetisme” is onder het begrip “geldrolvorming” in de literatuur opgenomen. De klassieke geneeskunde herkent hierin geen ziektewaarde, terwijl delen van de alternatieve geneeskunde bij het diagnosticeren wel belang aan deze geldrolvorming hechten. Vast staat echter wel, dat bij het verkleven van rode bloedlichaampjes – en dat is precies wat geldrolvorming is – het totale aandeel van de rode bloedlichaampjes dat bepalend is voor het zuurstoftransport, vermindert. Dit kan tot onvoldoende toevoer van zuurstof leiden. Omdat hemoglobine reageert op magneetkracht, is ook in het geval van geldrolvorming een beïnvloeding mogelijk, en de positieve ervaringen met magneetsieraden moeten ook in deze context worden gezien.

Bron:
Uitgave “ Eindelijk Gezond” Dr. Verena Breitenbach ISBN: 978-3-937964-75-1