1. Manita Everaers Energetix SWS conformeert zich aan alle wet- en regelgeving die in het kader van privacybescherming van belang is, in het bijzonder de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp).
  2. Manita Everaers Energetix SWS verwerkt persoonsgegevens, in de Wbp beschreven als “gegevens betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon”. Van een persoonsgegeven is sprake wanneer de identiteit van de persoon op wie de informatie betrekking heeft ook kan worden vastgesteld, zij het als een privé-persoon dan wel als een met een organisatie geaffilieerde persoon.

Indien u het contactformulier op deze website invult verwerkt Manita Everaers Energetix SWS ten minste uw naam, e-mailadres en telefoonnummer.

  1. Manita Everaers Energetix SWS respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft altijd vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens alleen om diensten waar u om gevraagd heeft te voldoen.

We zullen uw persoonlijke gegevens zonder uw toestemming niet ter beschikking stellen aan derden. We waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt, en zullen alles in het werk stellen om uw persoonlijke informatie te beschermen. De persoonlijke informatie wordt enkel en alleen gebruikt voor de diensten waarvoor u ze aan ons toevertrouwd. Door ons een email te sturen kunt u uw gegevens laten verwijderen.

  1. Manita Everaers Energetix SWS maakt gebruik van cookies en andere technologieën om het online gebruiksgemak voor u te vergroten en om na te gaan hoe u de site gebruikt, zodat wij op basis daarvan de kwaliteit van onze diensten kunnen verbeteren.

Bij een bezoek aan onze website of bij gebruik van sommige van onze producten slaan de servers automatisch informatie op, zoals URL, IP-adres, browsertype en -taal, en datum en tijd van uw bezoek.

Als u cookies wilt uitschakelen, kunt u dit doen via uw browser. Meer gedetailleerde informatie over het beheer van cookies met specifieke webbrowsers kunnen worden gevonden op de websites van de betreffende browsers.