GEMAGNETISEERD WATER

Gezondheid uit stimulerend water

Water behoort naast vuur, lucht en aarde tot de vier oerelementen. Zonder water is er geen leven mogelijk.
Thales van Milete (624 – 546 v. Chr.) zag in water de oerstof van al het zijn. “In den beginne was het water”, zo staat er in het scheppingsverhaal in de bijbel beschreven. En of het leven nu uit de oceaan of – aldus de laatste hypothese – in de oertijd uit de opstijgende dampen van een vijver is ontstaan, het staat in elk geval vast dat er geen leven mogelijk is zonder water.

Voor de mens is water van wezenlijk belang. 60% van ons lichaam bestaat uit water. Per dag scheiden we 2,5 l vocht uit en moeten dit dus door middel van voeding weer opnemen. Water is het hoofdbestanddeel van iedere cel en van alle vloeistof in ons lichaam. Water transporteert de voedingsstoffen in het bloed naar de verschillende cellen, is van invloed op de spijsvertering en regelt de warmtehuishouding.

De genezende kracht van dit vochtige element is al duizenden jaren absoluut zeker. In het hele gebied rond de Middellandse Zee hebben de Romeinen thermaalbaden achtergelaten, de voorlopers van onze medicinale baden. Tot op de dag van vandaag zoeken en vinden patiënten hier verlichting. Het medische effect van water wordt o.a. toegeschreven aan de koudeprikkels die tot een betere doorbloeding van de huid leiden. Pijn, problemen met de bloedsomloop, doorbloedingsstoornissen, ziektes die gepaard gaan met koorts, slaapstoornissen en luchtwegproblemen, kunnen opgevangen en verminderd worden. Ook het vegetatieve zenuwstelsel, de hormoonproductie en zelfs het immuunsysteem kunnen door water worden beïnvloed.

Met het oog op dit ongekend grote belang is de kwaliteit van het water doorslaggevend. Wij drinken al lang geen vers bronwater meer dat uit het diepste der aarde komt, zijn weg door de lagen gevonden heeft en onder invloed van het aardmagnetisch veld veredeld werd. Het drinkwater in onze beschaving is in de meeste gevallen zeker op verantwoorde wijze bereid, maar het heeft zijn oorspronkelijke magnetiserende kwaliteit niet gehouden omdat het bij ons uit de waterleiding komt.

Wij weten tegenwoordig, dat watermoleculen zogenaamde dipolen met elektrische eigenschappen zijn. De watermoleculen vormen ringen om ionen, die op hun beurt positief of negatief geladen zijn. Als men een magneet in het water brengt, dan volgt een afstoting van de ionen overeenkomst hun lading. Door deze nieuwe inrichting van de ionen verandert de structuuropbouw van het water en dit kan een begin zijn om de veelvoudige werking van gemagnetiseerd, stimulerend water op de gezondheid van de mens te verkennen. Tot die tijd zijn we aangewezen op ervaringen van mensen, die hun kwaliteit van leven door middel van gemagnetiseerd water hebben teruggevonden.

Bronnen
Uitgave “ Eindelijk Gezond” Dr. Verena Breitenbach ISBN: 978-3-937964-75-1