Bloed – een heel bijzondere vloeistof

Al sinds de oertijd wordt bloed als levenskracht bij uitstek gezien. Tegenwoordig kennen wij de vele functies die het bloed in het lichaam vervult: één van de belangrijkste taken is het transport van zuurstof en de voedingstoffen naar de cellen. En in de zin van een efficiënte logistiek neemt het op de terugweg de afvalproducten uit de stofwisseling mee. Bovendien transporteert het hormonen en andere belangrijke substanties tussen de cellen. Als onderdeel van het immuunsysteem weert het lichaamsvreemde stoffen af en helpt het om te reageren op verwondingen.

Bij de doorstromingen door de longen verandert het bloed. Het neemt daar zuurstof op. En precies hier ligt het aanknopingspunt voor het antwoord op de vraag of magnetische kracht invloed op het bloed kan hebben. Dat kan inderdaad! Al in 1935 stelde Nobelprijswinnaar Linus Pauling vast dat de rode bloedlichaampjes, het hemoglobine, magnetische eigenschappen bezat en dat deze eigenschappen – afhankelijk van het zuurstofgehalte – kunnen veranderen. Zuurstofarm hemoglobine bevat ongepaarde elektroden en is daarom paramagnetisch, dat wil zeggen dat zijn aantrekkingskracht onder invloed van een extern magneetveld wordt verstrekt. In zuurstofrijk hemoglobine bevinden zich geen ongepaarde elektronen. Daarom is het dimagnetisch en verzwakt onder invloed van een externe magneet, hetgeen tot een afstotingseffect leidt. Deze krachten zijn meetbaar en uitgangspunt van de magneetresonantietomografie (MRI).

Een ander fenomeen is de complexe materie van “bloed en magnetisme” is onder het begrip “geldrolvorming” in de literatuur opgenomen. De klassieke geneeskunde herkent hierin geen ziektewaarde, terwijl delen van de alternatieve geneeskunde bij het diagnosticeren wel belang aan deze geldrolvorming hechten. Vast staat echter wel, dat bij het verkleven van rode bloedlichaampjes – en dat is precies wat geldrolvorming is – het totale aandeel van de rode bloedlichaampjes dat bepalend is voor het zuurstoftransport, vermindert. Dit kan tot onvoldoende toevoer van zuurstof leiden. Omdat hemoglobine reageert op magneetkracht, is ook in het geval van geldrolvorming een beïnvloeding mogelijk, en de positieve ervaringen met magneetsieraden moeten ook in deze context worden gezien.

Bron:
Uitgave “ Eindelijk Gezond” Dr. Verena Breitenbach ISBN: 978-3-937964-75-1