Uitsluiting aansprakelijkheid

Hoewel de informatie op deze website met uiterste zorg is samengesteld en Manita Everaers Energetix SWS deze informatie steeds zo actueel, volledig en nauwkeurig mogelijk tracht te houden, kunnen hieraan geen rechten worden ontleend. Tarieven en voorwaarden kunnen aan verandering onderhevig zijn. Manita Everaers Energetix SWS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor mogelijke fouten en tekortkomingen in deze website. Wijzigingen en correcties zijn voorbehouden.

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten

Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud en de vormgeving van deze website, mobiele site of App komen toe aan Manita Everaers Energetix SWS of aan haar licentiegevers en worden uitdrukkelijk voorbehouden.

Informatie van derden

Manita Everaers Energetix SWS is niet verantwoordelijk voor de inhoud en/of juistheid van de op deze website, door derden geplaatste teksten, afbeeldingen of hyperlinks.