GEMAGNETISEERD WATER

Gezondheid uit stimulerend water

Water behoort naast vuur, lucht en aarde tot de vier oerelementen. Zonder water is er geen leven mogelijk.
Thales van Milete (624 – 546 v. Chr.) zag in water de oerstof van al het zijn. “In den beginne was het water”, zo staat er in het scheppingsverhaal in de bijbel beschreven. En of het leven nu uit de oceaan of – aldus de laatste hypothese – in de oertijd uit de opstijgende dampen van een vijver is ontstaan, het staat in elk geval vast dat er geen leven mogelijk is zonder water.

Voor de mens is water van wezenlijk belang. 60% van ons lichaam bestaat uit water. Per dag scheiden we 2,5 l vocht uit en moeten dit dus door middel van voeding weer opnemen. Water is het hoofdbestanddeel van iedere cel en van alle vloeistof in ons lichaam. Water transporteert de voedingsstoffen in het bloed naar de verschillende cellen, is van invloed op de spijsvertering en regelt de warmtehuishouding.

De genezende kracht van dit vochtige element is al duizenden jaren absoluut zeker. In het hele gebied rond de Middellandse Zee hebben de Romeinen thermaalbaden achtergelaten, de voorlopers van onze medicinale baden. Tot op de dag van vandaag zoeken en vinden patiënten hier verlichting. Het medische effect van water wordt o.a. toegeschreven aan de koudeprikkels die tot een betere doorbloeding van de huid leiden. Pijn, problemen met de bloedsomloop, doorbloedingsstoornissen, ziektes die gepaard gaan met koorts, slaapstoornissen en luchtwegproblemen, kunnen opgevangen en verminderd worden. Ook het vegetatieve zenuwstelsel, de hormoonproductie en zelfs het immuunsysteem kunnen door water worden beïnvloed.

Met het oog op dit ongekend grote belang is de kwaliteit van het water doorslaggevend. Wij drinken al lang geen vers bronwater meer dat uit het diepste der aarde komt, zijn weg door de lagen gevonden heeft en onder invloed van het aardmagnetisch veld veredeld werd. Het drinkwater in onze beschaving is in de meeste gevallen zeker op verantwoorde wijze bereid, maar het heeft zijn oorspronkelijke magnetiserende kwaliteit niet gehouden omdat het bij ons uit de waterleiding komt.

Wij weten tegenwoordig, dat watermoleculen zogenaamde dipolen met elektrische eigenschappen zijn. De watermoleculen vormen ringen om ionen, die op hun beurt positief of negatief geladen zijn. Als men een magneet in het water brengt, dan volgt een afstoting van de ionen overeenkomst hun lading. Door deze nieuwe inrichting van de ionen verandert de structuuropbouw van het water en dit kan een begin zijn om de veelvoudige werking van gemagnetiseerd, stimulerend water op de gezondheid van de mens te verkennen. Tot die tijd zijn we aangewezen op ervaringen van mensen, die hun kwaliteit van leven door middel van gemagnetiseerd water hebben teruggevonden.

Bronnen
Uitgave “ Eindelijk Gezond” Dr. Verena Breitenbach ISBN: 978-3-937964-75-1

Behandeling-depressie-met-MAGNETEN-straks-vergoed !!!

Op 30-06 j.l. stond dit bericht in de Volkskrant:

http://www.volkskrant.nl/binnenland/behandeling-depressie-met-magneten-straks-vergoed~a4503557/

Verzekeraars: TMS in combinatie met gesprekstherapie werkt

Minimaal drie zorgverzekeraars gaan een nieuwe therapie vergoeden voor mensen met ernstige depressies bij wie pillen of gesprekstherapie geen soelaas bieden. Het gaat om TMS, Transcraniële Magnetische Stimulatie oftewel elektrische stimulatie van het brein.

De nieuwe techniek heeft zich volgens Zorgverzekeraars Nederland (ZN) wetenschappelijk bewezen en is veilig. Daarom adviseert ZN zijn leden TMS te vergoeden in combinatie met gesprekstherapie – voor patiënten die zijn uitbehandeld.

De grootste twee verzekeraars VGZ en Zilveren Kruis hebben deze week besloten dat advies op te volgen. De Friesland Zorgverzekeraar gaat dat ‘zeer binnenkort’ doen, aldus een woordvoerder. Naar verwachting zullen alle andere zorgverzekeraars volgen.

TMS is wijdverbreid in de VS en Engeland. In Nederland biedt een handvol psychologenpraktijken de therapie aan voor rekening van de patiënt.

Naar de effectiviteit van TMS wordt al sinds 1992 onderzoek gedaan. Volgens conservatieve schattingen werkt de therapie gemiddeld bij 3 op de 10 mensen met depressie die eerder tevergeefs pillen slikten of therapie volgden. Recent onderzoek laat zien dat de genezingskans stijgt als TMS wordt gecombineerd met gesprekstherapie.

Het werkingsmechanisme van TMS is nog niet helemaal ontrafeld, zoals ook van pillen en gesprekstherapie niet precies bekend is waarom het werkt. Bij TMS worden met elektrische pulsen hersencellen, afhankelijk van de gebruikte frequentie, aangezet tot meer of minder activiteit. Het doel is de balans in de prefrontale hersenschors, waar emoties worden gecontroleerd, te herstellen.

Behandeling depressie met magneten straks vergoed

©

Uitkomst

TMS is vele malen minder ingrijpend dan ECT – vroeger ook wel elektroshocks genoemd

Voor depressieve klachten die niet weggaan door praten of pillen, resteert op dit moment alleen ECT – vroeger ook wel elektroshocks genoemd. TMS is vele malen minder ingrijpend. De patiënt hoeft niet onder narcose, niet opgenomen in het ziekenhuis. Mogelijke bijwerkingen zijn gering en mild: lichte hoofdpijn en duizeligheid. De behandeling duurt 20 minuten en moet de eerste zes weken dagelijks worden herhaald. Daarom wordt ook wel over rTMS gesproken, de r staat voor repetitief.

Iris Sommer, hoogleraar psychotische stoornissen is enthousiast dat verzekeraars TMS gaan vergoeden. ‘Volkomen logisch gezien de stand van de wetenschap. Het effect van TMS is bescheiden, maar dat geldt voor alle behandelingen tegen depressie. Voor sommige patiënten is het een uitkomst.’

Laat mensen toch kiezen wat het best bij ze past

Hoogleraar Iris Sommer

Ze vindt het jammer dat verzekeraars met TMS gaan wachten tot patiënten eerst pillen en therapie hebben geprobeerd. ‘Hoe langer je wacht des te lastiger het is een depressie te genezen.’ Ook vindt ze het jammer dat patiënten TMS moeten combineren met cognitieve gedragstherapie. ‘Niet iedereen praat even makkelijk. Laat mensen toch kiezen wat het best bij ze past.’

De medisch adviseurs binnen ZN waren unaniem over het advies aan de zorgverzekeraars om TMS bij onbehandelbare depressies te vergoeden. Daarom is de verwachting dat alle verzekeraars zullen volgen. VGZ en Zilveren Kruis hebben samen een marktaandeel van 50 procent.

 

 

Stofwisseling – energieproductie onder spanning

In iedere mens werken naar schatting zo’n 100 biljoen cellen; per uur worden er 1 miljoen nieuwe cellen gevormd – de kleinste, doch uiterst efficiënte krachtcentrales, die het lichaam door middel van de stofwisseling van de nodige brandstof voorzien. Daarbij wisselt de stof in letterlijke zin: het ruwe materiaal wordt opgenomen en omgezet in nieuwe componenten en in energie. En op de terugweg worden de afvalproducten afgevoerd.

Het transport van de stof gebeurt aan de hand van een ionenuitwisseling door de celmembraan. Dit membraan omhult de cel, schermt deze af tegen zijn omgeving en controleert, wat erin en eruit mag.

Binnen de cel heerst meestal een negatieve elektrostatische lading, buiten de cel is deze positief. Door dit potentiaalverschil kunnen de ionen heen en weer bewegen: erin en eruit. Door de afzonderlijke ionenkanalen in het celmembraan stroomt een stroom – met een onvoorstelbaar kleine stroomsterkte, maar wel meetbaar. Toen de professoren Neher en Sakmann dit fenomeen ontdekt hadden, was de wereld van de wetenschap zo gefascineerd, dat beiden voor hun Patch-Clamp techniek in 1991 de Nobelprijs voor Fysiologie of Geneeskunde ontvingen.

Als er in deze mini-krachtcentrale storingen optreden, kan dat tot een te hoge of te lage productie van levensbelangrijke substanties leiden. Het gevolg zijn stofwisselingsaandoeningen zoals obesitas, diabetes, jicht of problemen met de schildklier, om er maar een paar te noemen.

Uit ervaringen met magneetsieraden en –accessoires is naar voren gekomen, dat deze stofwisselingsaandoening door magneetkracht kunnen verminderen of zelfs helemaal verdwijnen. Klaarblijkelijk hebben de magneetvelden van het sieraad een regulerende werking op de gestoorde velden van de cellen. Alleen al de wetenschap, dat bij de werking van de cel een stroom vloeit en er daardoor onvermijdelijk een magneetveld ontstaat, zou aanleiding genoeg moeten zijn om deze oorzaak en dit effect verder te onderzoeken.

Bronnen
Uitgave “ Eindelijk Gezond” Dr. Verena Breitenbach ISBN: 978-3-937964-75-1

Het zenuwstelsel – de complexe communicatie van het lichaam

Iedere functie in het lichaam hangt aan veel minder dan het beroemde zijden draadje: aan een zenuw. Via de zenuwen wordt de informatie van alle processen in het lichaam, zowel de bewuste als de onbewuste, doorgegeven. Alles wat wij zien, horen, ruiken en voelen, zijn impulsen, die via de zenuwbanen naar de hersenen stromen en daar worden omgezet in corresponderende beelden, geluiden, geuren en sensatie. Kou, warmte, een goed humeur, haat, liefde – alles vind via het zenuwstelsel zijn eigen plaats in de beide hersenhelften. Synapsvorming is hier het sleutelwoord. Onderzoek naar deze materie leidt telkens tot nieuwe fascinatie.

Anderzijds wordt de wens van de mens om te bewegen, te stoppen, te grijpen, te spreken, te slikken – de lijst is eindeloos – ook door middel van deze zenuwbanen doorgegeven. Razendsnel worden de berichten naar de plaats van bestemming verzonden, waar de spieren en pezen de commando’s in de gewenste variant uitvoeren.

Bij elke informatiestroom, hoe klein dan ook, die via de zenuwcelvezels van zenuwcel naar zenuwcel wordt doorgegeven, zijn de elektrische impulsen de drijvende kracht. Deze permanente stroom is meetbaar met behulp van magneetvelden, die rondom de cellen ontstaan. Zo geeft het EEG uitsluitsel over de elektrische ontladingen in de hersenen, terwijl bij EMG de activiteit van de zenuwbaan naar de spiercel kan worden gemeten.
In veel gevallen hebben patiënten, van wie het zenuwstelsel op verschillende plaatsen beschadigd is, met magneetsieraden positieve , meestal vergelijkbare ervaringen. De ontmoeting tussen de lichaamseigen en de externe magneetvelden zou daarvoor een verklaring kunnen zijn.

Bron:
Uitgave “ Eindelijk Gezond” Dr. Verena Breitenbach ISBN: 978-3-937964-75-1