Behandeling-depressie-met-MAGNETEN-straks-vergoed !!!

Op 30-06 j.l. stond dit bericht in de Volkskrant:

http://www.volkskrant.nl/binnenland/behandeling-depressie-met-magneten-straks-vergoed~a4503557/

Verzekeraars: TMS in combinatie met gesprekstherapie werkt

Minimaal drie zorgverzekeraars gaan een nieuwe therapie vergoeden voor mensen met ernstige depressies bij wie pillen of gesprekstherapie geen soelaas bieden. Het gaat om TMS, Transcraniële Magnetische Stimulatie oftewel elektrische stimulatie van het brein.

De nieuwe techniek heeft zich volgens Zorgverzekeraars Nederland (ZN) wetenschappelijk bewezen en is veilig. Daarom adviseert ZN zijn leden TMS te vergoeden in combinatie met gesprekstherapie – voor patiënten die zijn uitbehandeld.

De grootste twee verzekeraars VGZ en Zilveren Kruis hebben deze week besloten dat advies op te volgen. De Friesland Zorgverzekeraar gaat dat ‘zeer binnenkort’ doen, aldus een woordvoerder. Naar verwachting zullen alle andere zorgverzekeraars volgen.

TMS is wijdverbreid in de VS en Engeland. In Nederland biedt een handvol psychologenpraktijken de therapie aan voor rekening van de patiënt.

Naar de effectiviteit van TMS wordt al sinds 1992 onderzoek gedaan. Volgens conservatieve schattingen werkt de therapie gemiddeld bij 3 op de 10 mensen met depressie die eerder tevergeefs pillen slikten of therapie volgden. Recent onderzoek laat zien dat de genezingskans stijgt als TMS wordt gecombineerd met gesprekstherapie.

Het werkingsmechanisme van TMS is nog niet helemaal ontrafeld, zoals ook van pillen en gesprekstherapie niet precies bekend is waarom het werkt. Bij TMS worden met elektrische pulsen hersencellen, afhankelijk van de gebruikte frequentie, aangezet tot meer of minder activiteit. Het doel is de balans in de prefrontale hersenschors, waar emoties worden gecontroleerd, te herstellen.

Behandeling depressie met magneten straks vergoed

©

Uitkomst

TMS is vele malen minder ingrijpend dan ECT – vroeger ook wel elektroshocks genoemd

Voor depressieve klachten die niet weggaan door praten of pillen, resteert op dit moment alleen ECT – vroeger ook wel elektroshocks genoemd. TMS is vele malen minder ingrijpend. De patiënt hoeft niet onder narcose, niet opgenomen in het ziekenhuis. Mogelijke bijwerkingen zijn gering en mild: lichte hoofdpijn en duizeligheid. De behandeling duurt 20 minuten en moet de eerste zes weken dagelijks worden herhaald. Daarom wordt ook wel over rTMS gesproken, de r staat voor repetitief.

Iris Sommer, hoogleraar psychotische stoornissen is enthousiast dat verzekeraars TMS gaan vergoeden. ‘Volkomen logisch gezien de stand van de wetenschap. Het effect van TMS is bescheiden, maar dat geldt voor alle behandelingen tegen depressie. Voor sommige patiënten is het een uitkomst.’

Laat mensen toch kiezen wat het best bij ze past

Hoogleraar Iris Sommer

Ze vindt het jammer dat verzekeraars met TMS gaan wachten tot patiënten eerst pillen en therapie hebben geprobeerd. ‘Hoe langer je wacht des te lastiger het is een depressie te genezen.’ Ook vindt ze het jammer dat patiënten TMS moeten combineren met cognitieve gedragstherapie. ‘Niet iedereen praat even makkelijk. Laat mensen toch kiezen wat het best bij ze past.’

De medisch adviseurs binnen ZN waren unaniem over het advies aan de zorgverzekeraars om TMS bij onbehandelbare depressies te vergoeden. Daarom is de verwachting dat alle verzekeraars zullen volgen. VGZ en Zilveren Kruis hebben samen een marktaandeel van 50 procent.

 

 

Stofwisseling – energieproductie onder spanning

In iedere mens werken naar schatting zo’n 100 biljoen cellen; per uur worden er 1 miljoen nieuwe cellen gevormd – de kleinste, doch uiterst efficiënte krachtcentrales, die het lichaam door middel van de stofwisseling van de nodige brandstof voorzien. Daarbij wisselt de stof in letterlijke zin: het ruwe materiaal wordt opgenomen en omgezet in nieuwe componenten en in energie. En op de terugweg worden de afvalproducten afgevoerd.

Het transport van de stof gebeurt aan de hand van een ionenuitwisseling door de celmembraan. Dit membraan omhult de cel, schermt deze af tegen zijn omgeving en controleert, wat erin en eruit mag.

Binnen de cel heerst meestal een negatieve elektrostatische lading, buiten de cel is deze positief. Door dit potentiaalverschil kunnen de ionen heen en weer bewegen: erin en eruit. Door de afzonderlijke ionenkanalen in het celmembraan stroomt een stroom – met een onvoorstelbaar kleine stroomsterkte, maar wel meetbaar. Toen de professoren Neher en Sakmann dit fenomeen ontdekt hadden, was de wereld van de wetenschap zo gefascineerd, dat beiden voor hun Patch-Clamp techniek in 1991 de Nobelprijs voor Fysiologie of Geneeskunde ontvingen.

Als er in deze mini-krachtcentrale storingen optreden, kan dat tot een te hoge of te lage productie van levensbelangrijke substanties leiden. Het gevolg zijn stofwisselingsaandoeningen zoals obesitas, diabetes, jicht of problemen met de schildklier, om er maar een paar te noemen.

Uit ervaringen met magneetsieraden en –accessoires is naar voren gekomen, dat deze stofwisselingsaandoening door magneetkracht kunnen verminderen of zelfs helemaal verdwijnen. Klaarblijkelijk hebben de magneetvelden van het sieraad een regulerende werking op de gestoorde velden van de cellen. Alleen al de wetenschap, dat bij de werking van de cel een stroom vloeit en er daardoor onvermijdelijk een magneetveld ontstaat, zou aanleiding genoeg moeten zijn om deze oorzaak en dit effect verder te onderzoeken.

Bronnen
Uitgave “ Eindelijk Gezond” Dr. Verena Breitenbach ISBN: 978-3-937964-75-1

Het zenuwstelsel – de complexe communicatie van het lichaam

Iedere functie in het lichaam hangt aan veel minder dan het beroemde zijden draadje: aan een zenuw. Via de zenuwen wordt de informatie van alle processen in het lichaam, zowel de bewuste als de onbewuste, doorgegeven. Alles wat wij zien, horen, ruiken en voelen, zijn impulsen, die via de zenuwbanen naar de hersenen stromen en daar worden omgezet in corresponderende beelden, geluiden, geuren en sensatie. Kou, warmte, een goed humeur, haat, liefde – alles vind via het zenuwstelsel zijn eigen plaats in de beide hersenhelften. Synapsvorming is hier het sleutelwoord. Onderzoek naar deze materie leidt telkens tot nieuwe fascinatie.

Anderzijds wordt de wens van de mens om te bewegen, te stoppen, te grijpen, te spreken, te slikken – de lijst is eindeloos – ook door middel van deze zenuwbanen doorgegeven. Razendsnel worden de berichten naar de plaats van bestemming verzonden, waar de spieren en pezen de commando’s in de gewenste variant uitvoeren.

Bij elke informatiestroom, hoe klein dan ook, die via de zenuwcelvezels van zenuwcel naar zenuwcel wordt doorgegeven, zijn de elektrische impulsen de drijvende kracht. Deze permanente stroom is meetbaar met behulp van magneetvelden, die rondom de cellen ontstaan. Zo geeft het EEG uitsluitsel over de elektrische ontladingen in de hersenen, terwijl bij EMG de activiteit van de zenuwbaan naar de spiercel kan worden gemeten.
In veel gevallen hebben patiënten, van wie het zenuwstelsel op verschillende plaatsen beschadigd is, met magneetsieraden positieve , meestal vergelijkbare ervaringen. De ontmoeting tussen de lichaamseigen en de externe magneetvelden zou daarvoor een verklaring kunnen zijn.

Bron:
Uitgave “ Eindelijk Gezond” Dr. Verena Breitenbach ISBN: 978-3-937964-75-1

 

Bloed – een heel bijzondere vloeistof

Al sinds de oertijd wordt bloed als levenskracht bij uitstek gezien. Tegenwoordig kennen wij de vele functies die het bloed in het lichaam vervult: één van de belangrijkste taken is het transport van zuurstof en de voedingstoffen naar de cellen. En in de zin van een efficiënte logistiek neemt het op de terugweg de afvalproducten uit de stofwisseling mee. Bovendien transporteert het hormonen en andere belangrijke substanties tussen de cellen. Als onderdeel van het immuunsysteem weert het lichaamsvreemde stoffen af en helpt het om te reageren op verwondingen.

Bij de doorstromingen door de longen verandert het bloed. Het neemt daar zuurstof op. En precies hier ligt het aanknopingspunt voor het antwoord op de vraag of magnetische kracht invloed op het bloed kan hebben. Dat kan inderdaad! Al in 1935 stelde Nobelprijswinnaar Linus Pauling vast dat de rode bloedlichaampjes, het hemoglobine, magnetische eigenschappen bezat en dat deze eigenschappen – afhankelijk van het zuurstofgehalte – kunnen veranderen. Zuurstofarm hemoglobine bevat ongepaarde elektroden en is daarom paramagnetisch, dat wil zeggen dat zijn aantrekkingskracht onder invloed van een extern magneetveld wordt verstrekt. In zuurstofrijk hemoglobine bevinden zich geen ongepaarde elektronen. Daarom is het dimagnetisch en verzwakt onder invloed van een externe magneet, hetgeen tot een afstotingseffect leidt. Deze krachten zijn meetbaar en uitgangspunt van de magneetresonantietomografie (MRI).

Een ander fenomeen is de complexe materie van “bloed en magnetisme” is onder het begrip “geldrolvorming” in de literatuur opgenomen. De klassieke geneeskunde herkent hierin geen ziektewaarde, terwijl delen van de alternatieve geneeskunde bij het diagnosticeren wel belang aan deze geldrolvorming hechten. Vast staat echter wel, dat bij het verkleven van rode bloedlichaampjes – en dat is precies wat geldrolvorming is – het totale aandeel van de rode bloedlichaampjes dat bepalend is voor het zuurstoftransport, vermindert. Dit kan tot onvoldoende toevoer van zuurstof leiden. Omdat hemoglobine reageert op magneetkracht, is ook in het geval van geldrolvorming een beïnvloeding mogelijk, en de positieve ervaringen met magneetsieraden moeten ook in deze context worden gezien.

Bron:
Uitgave “ Eindelijk Gezond” Dr. Verena Breitenbach ISBN: 978-3-937964-75-1

Magneten genezen echt! Geheimen in de microkosmos

 

Al duizenden jaren zweren mensen bij de genezende kracht van magneten. Goed onderzocht is het fenomeen echter bij lange na nog niet. Gelukkig kan de wetenschap dit onderwerp niet langer negeren. Zo hebben wetenschappers aan de universiteit van Virginia (VS) onlangs in klinische experimenten ontdekkingen gedaan, die aanhangers van de theorie van de genezende kracht zeker niet zal verbazen, maar de onderzoekers voldoende bewijs zullen leveren, om de essentiële vragen niet langer uit de weg te gaan.
De wetenschappers hebben ontdekt dat magneten de doorbloeding stimuleren of een regulerend effect op de doorstroming van het bloed kunnen hebben. Ze hebben bovendien geconstateerd, dat uitgerekte aders krimpen en vernauwende bloedvaten ontspannen. Zwellingen en ontstekingen verdwenen, wonden genazen beter en sneller. Krassen en zelfs littekens werden aanzienlijk verzacht onder de invloed van een magneet.

Bijzonder indrukwekkend was het effect bij sportblessures, zodat – en dit is absoluut zeldzaam voor een gevestigd instituut uit de klassieke geneeskunde – de onderzoekers het advies geven, om bij verstuikingen, builen of schrammen afwisselend zakken met ijs en magneten te gebruiken.

Het is nog steeds fascinerend, dat magneetkracht met succes voor zo veel verschillende klachten kan worden gebuikt. De verschillende ziektebeelden krijgen een positieve wending, zodra er een magneet in het spel is. Is magnetische kracht werkelijk een alles genezend middel, waarvan heel veel mensen inmiddels overtuigd zijn, omdat zij het aan den lijve ondervonden hebben? Of is er één factor, die bij alle genoemde genezingsprocessen gelijk is, hoe verschillend ze ook mogen zijn?

Bij de research voor dit boek en bij de vele gesprekken, die voor de samenstelling van de ervaringen werden gevoerd, kwamen telkens weer vier begrippen naar voren: bloed, zenuwen, stofwisseling en water. De wetenschap dringt steeds dieper in de microkosmos door en ontrafelt dagelijks nieuwe geheimen. Wellicht vinden wij hier het antwoord op onze vragen. Ook het aardmagnetisch veld schijnt daarbij een rol te spelen. En ettelijke verslagen rapporteren van het versterkende samenspel tussen magneetkracht en koper.

Om hier direct op te anticiperen: het antwoord op de vraag, welk causaal effect een kleine magneet in een sieraad op de gezondheid kan hebben, kan in dit boek helaas niet worden gegeven. Of beter gezegd: het antwoord kan nog niet worden gegeven. Er zijn inmiddels meerdere benaderingen, die plausibel lijken, maar er zijn nog geen strikt wetenschappelijk bewijzen. Anderzijds zijn de ontelbare positieve ervaringen met magneetsieraden zo indrukwekkend, dat de auteur niet wilde wachten tot de wetenschap op een dag zo ver zou zijn dat zij gefundeerde bewijzen kan leveren. Of het nooit zover komt, is nog lang niet zeker, omdat het onderwerp magnetisme voor de financieel draagkrachtige farmaceutische concerns, die dit onderzoek meestal als eerste mogelijk maken, niet zo interessant is

Bron
Uitgave “ Eindelijk Gezond” Dr. Verena Breitenbach ISBN: 978-3-937964-75-1

Informatie en onderhoudsinstructies voor de MagnetWalk! inlegzool

de MagnetWalk! inlegzool

De MagnetWalk! inlegzool is een kwaliteitsproduct, waarvan de bovenzijde is gemaakt van natuurlijk leer.

Dit materiaal verkleurt onder invloed van vocht en er ontstaat een volledig natuurlijke slijtage. Bij intensief gebruik en vocht kan er ook scheurvorming optreden.

Bij zolen uit natuurlijk leer wordt de verkleuring vertraagd wanneer ze regelmatig uit de schoen worden gehaald en aan de lucht gedroogd.

Plaats de zolen liever niet in de onmiddellijke nabijheid van warmtebronnen, aangezien hierdoor het materiaal beschadigd wordt, het leer verhardt en de scheurvorming wordt bevorderd.

Bij intensief gebruik en een hoog vochtgehalte dienen de zolen minimaal 24 uur te ventileren om er zeker van te zijn dat het leer volledig droog wordt.

Wij raden u aan om een wisselpaar bij de hand te houden om bij regelmatig gebruik over voldoende droogtijd te beschikken. Zo kunt u elke dag volop genieten van het comfort van de zolen.

MagnetRelax; Energetix ontspanningsmasker

NIEUW in ons wellness-assortiment:

MagnetRelax! Het ontspanningsmasker met neodymium magneten

Ontspanningsmaskers vormen een populaire bescherming tegen storend licht. Thuis, onderweg, overal waar men snel wil ontspannen worden ze gebruikt.

Het ontspanningsmasker MagnetRelax van ENERGETIX verschilt in belangrijke opzichten van vergelijkbare producten:

  • Door 7 sterke neodymium magneten biedt het masker in aanvulling op de ontspanning een uniek wellness effect.
  • Perfecte pasvorm middels een verstelbare hoofdband
  • Uitklapbaar neusstuk
  • Aangenaam zacht materiaal
Verkwikkende wellness-ontspanning, dat is wat dit masker zo uniek maakt. In de praktische hoes wordt het altijd perfect beschermd.

Winter 2016/2017 collectie

Vanaf vandaag kun je in mijn Energetix Nederland webshop uit de nieuwe Energetix magneetsieraden Winter 2016-2017 collectie bestellen. De collectie is o.a. uitgebreid met enkele gouden magneetsieraden, zoals armband, ring en hanger. Enkele weken geleden zijn in de Herfstcollectie nog enkele rosé gouden magneetsieraden toegevoegd. Mooie nieuwe gezondheidssieraden met prachtige fonkelende Swarovski® kristallen verspreiden tijdens de koude wintermaanden een bijzonder feestelijke glans. Perfect voor de komende kerst- en nieuwjaarsfeesten en natuurlijk als Sinterklaas- en/of Kerstcadeau. Een streling voor het oog, een heling voor het lichaam.

energetix-stand-voorthuizen

Introductie Energetix welzijn sieraden

Dit is mijn eerste blogpost, hier zal ik vanaf heden trends, onze sieraden en nieuwe ontwikkelingen plaatsen. Wil je meer te weten komen over onze producten volg dan deze blog op Energetix Welzijn Sieraden!

Met vriendelijke groet,
Manita Everaers